Platforma Edukacji Zdalnej WSZOP służy do:
- realizacji zajęć zdalnych (tzw. e-learningu)
- przeprowadzania szkoleń bibliotecznych oraz szkoleń z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej
- wspomagania tradycyjnego procesu dydaktycznego
- przeprowadzania badań ankietowych


Uwaga - po zalogowaniu się do platformy, w Aktualnościach widocznych na stronie głównej, zamieszczona jest instrukcja w jaki sposób realizowany jest dostęp do zajęć na platformie e-learningowej.