Platforma Zdalnej Edukacji WSZOP służy do:

  • przeprowadzania szkoleń bibliotecznych oraz szkoleń z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • wspomaga tradycyjny proces dydaktyczny nauczaniem interaktywnym, polegającym na przekazie wiedzy bez konieczności fizycznej obecności wykładowców i studentów na zajęciach;
  • przeprowadzania badań ankietowych.

administrator e-learningu WSZOP

Agnieszka Heba