Platforma Edukacji Zdalnej WSZOP służy do: 

   - realizacji zajęć zdalnych (tzw. e-learningu)
   - przeprowadzania szkoleń bibliotecznych oraz szkoleń
     z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej
  - wspomagania tradycyjnego procesu dydaktycznego
  - przeprowadzania badań ankietowych