Platforma Edukacji Zdalnej WSZOP służy do:
- realizacji zajęć zdalnych (tzw. e-learningu)
- przeprowadzania szkoleń bibliotecznych oraz szkoleń z zakresu BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej
- wspomagania tradycyjnego procesu dydaktycznego
- przeprowadzania badań ankietowych