Uwaga - po zalogowaniu się do platformy, w Aktualnościach widocznych na stronie głównej,
zamieszczona jest instrukcja w jaki sposób realizowany jest dostęp do zajęć na platformie e-learningowej.