Opis sposobu logowania do Platformy Zdalnej Edukacji WSZOP

Szanowni Państwo
 
 Jak logujemy się do platformy?
 
login: taki sam jak do Wirtualnego Dziekanatu; UWAGA: Osoby które korzystały już wcześniej z konta na platformie mogą logować się na wcześniejsze konta (tj. bez dodatkowej cyfry 1 w loginie, chyba że uzgodniono inaczej w korespondencji z administratorem).
 
hasło: to trzy pierwsze litery imienia (zgodnie z dowodem osobistym, pisane z dużej litery), podkreślnik, cztery ostatnie cyfry  numeru identyfikacyjnego PESEL.
 
Przykład 1 - Imiona bez polskich znaków
 

Aleksandra nr PESEL  89080514829
Hasło: ALE_4829

 Przykład 2 - Imiona z polskimi znakami ż,ś,ć,ń,ą,ę itd itd..

Elżbieta nr PESEL 78091215567
Hasło: ELŻ_5567

 Logując się proszę pamiętać o uruchomieniu usługi "cookies".

Proszę sprawdzić poprawność logowania w możliwie najkrótszym czasie zaraz po szkoleniu dotyczącym e-learningu.

Problemy  techniczne zgłaszamy wyłącznie na adres mailowy: moodle@wszop.edu.pl

Z poważaniem

dr Piotr Tkacz
Administrator Platformy Zdalnego Nauczania Moodle 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice 
e-mail:moodle@wszop.edu.pl
Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 18 March 2020, 10:05 AM