Informacja o prawidłowym zgłoszeniu problemów technicznych związanych z e-learningiem

Szanowni Państwo!

Informuję, że problemy techniczne dotyczące Platformy Zdalnego Nauczania WSZOP, należy zgłaszać wyłącznie na mail: moodle@wszop.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz symbol rocznika studiów. Proszę nie przesyłać bez uzgodnień żadnych swoich dotychczasowych haseł, numerów PESEL, etc.

Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis problemu. Można dołączyć w postaci załącznika (plik graficzny) print screeny strony platformy gdzie pojawiają się problemy techniczne.

Uwaga!

Administrator Platformy Zdalnego Nauczania WSZOP odpowiada wyłącznie na e-maile dotyczące problemów technicznych z obsługą platformy Moodle.

Z poważaniem
dr Piotr Tkacz

Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 19 February 2019, 9:45 AM